Aan de slag

Zelf kaarten maken met de regiomonitor Groot Amsterdam

KAARTBEELDEN
Met de regiomonitor Groot Amsterdam kunnen kaartbeelden van de sociaal-ruimtelijke situatie in de regio Amsterdam opgeroepen worden.
Hieronder volgen twee voorbeelden om met de monitor zelf kaarten te leren maken.

VOORBEELD 1
In dit voorbeeld laten we zien welke stappen er nodig zijn om een kaart te maken die voor de regio de plekken toont (in dit geval concentraties) waar in 2011 minstens 25% van de huishoudens eenoudergezinnen zijn en waar absoluut gezien minstens 75 eenoudergezinnen wonen.

regio_2011eenouderGT25pctNge75_2

1. Ga via menu → HOME naar de knop Naar de Regiomonitor

2. Links in het scherm staat nu de grijze balk voor de eerste kaartlaag (layer) opengeklapt klaar om ingevuld te worden. Geef door middel van de invulrubrieken aan welke gebieden je wilt zien. Het gaat in dit voorbeeld om de monitor regio, het thema huishoudenstype, het kenmerk percentage eenoudergezinnen, de percenteerbasis huishoudens op het geoniveau concentratiegebieden (conc) in het jaar 2011. Zodra bovenstaande rubrieken zijn ingevuld, verschijnen de gebieden vanzelf op de rechterhelft van het scherm (druk zonodig op de knop refresh of redraw).

aan de slag - invulgedeelte en kaart

Naast de invulrubrieken zijn de basisstatistieken van het gekozen kenmerk te vinden. Die geven houvast om de gebieden zinvol in te kleuren.

Selectie
Onder de invulrubrieken kan men een selectie uit de gebieden op de kaart maken;
aantal per conc >= : hoeveel eenheden van het gekozen kenmerk men minstens in een gebied wil aantreffen (vanwege privacy-overwegingen minstens 15 voor wie niet ingelogd is), en
in : alleen gelegen in dit deel van de regio.
Voor een zinvolle kaart is in ieder geval een goede instelling van aantal per conc >= van belang.

Inkleuring
Verder stelt het programma voor de inkleuring van de gebieden standaard twee ranges voor, gebaseerd op de basisstatistieken van het betreffende kenmerk. De ondergrens van de eerste klasse is het minimale percentage dat voorkomt en de bovengrens is het gemiddelde percentage (het regionale gemiddelde) plus twee keer de standaardafwijking. De ondergrens van de tweede range is het percentage plus 2 standaardafwijkingen en heeft als bovengrens het maximale percentage dat voorkomt in de regio. Deze tweede range laat dus gebieden zien waar het kenmerk (in dit voorbeeld het percentage eenoudergezinnen) flink hoger is dan het regionale gemiddelde.
Het staat de gebruiker vrij om de standaard voorgestelde aantallen (mits – in verband met de privacy – ≥ 15 voor wie geen inlogcode heeft) en kleurranges aan te passen (een range te verwijderen, toe te voegen danwel de klassegrenzen te wijzigen).

3. Pas bovengenoemde standaardinstellingen van de monitor nu zelf aan zodat ze passen bij de kaart die we willen maken.

aan de slag - voorbeeld 1, kaartbeeld na selectie en redraw

4. Ter orientatie is het zinvol om een plattegrond van de regio toe te voegen. Dat gaat heel eenvoudig door onder de ingevulde rubrieken op de grijze balk EXTRA te drukken. De grijze balk van de zojuist gemaakte kaartlaag klapt dan dicht en de balk EXTRA klapt open en toont enkele opties. Als je de optie plattegrond aanvinkt wordt de plattegrond aan het kaartbeeld toegevoegd.

aan de slag - voorbeeld 1 na toevoeging plattegrond

De kaart is klaar!

VOORBEELD 2
Stel je woont in de wijk Wheermolen van Purmerend, en je wilt zien of daar concentraties zijn met minstens een kwart van de huishoudens eenoudergezinnen. Als je niks aan de voorgestelde selectie doet staat er bij aantal per conc >= 15 (de standaardwaarde als je niet ingelogd bent).
Om de kaart te maken moet het invulscherm eruit zien zoals hieronder.
Met aantal per conc >= kun je vervolgens wat spelen, bijvoorbeeld door daar in tweede instantie 25 in te vullen.
In het voorbeeld is in de grijze balk EXTRA de optie plattegrond aangevinkt.

aan de slag - voorbeeld 2

 
 
EXTRA MOGELIJKHEDEN
• De grijze balk van een kaartlaag bevat verschillende opties voor die kaartlaag.

• Boven de grijze balk(en) is er nog een blauwe balk, met verdere mogelijkheden voor het kaartbeeld:

aan de slag - opties in de blauwe balk

Zo kan er een nieuwe laag (grijze balk) aan het kaartbeeld worden toegevoegd, bijvoorbeeld een tweede inhoudelijke kaartlaag of een oriëntatielaag. Als je dat doet let dan goed op dat je de kleuren van de verschillende lagen goed van elkaar kunt onderscheiden.

• Vaak is het handig om het kaartbeeld te exporteren voor opname in een rapport. Hiervoor is een voorziening in de blauwe balk (download kaart). Er kan dan eenvoudig een png danwel pdf bestand gedownload worden. Of maak een rapportage in excel (download rapport).

• Ook kan het handig zijn om een kaartlaag voor verdere bewerkingen in GIS naar een gisformaat te exporteren. Door in de grijze balk van een kaartlaag op de knop SHP te klikken wordt de betreffende kaartlaag geëxporteerd naar een esri shapefile.

BELANGRIJK
Zorg er altijd voor dat heel duidelijk is aangegeven wat de kaart laat zien en op welke statistieken de kaart is gebaseerd! De kaart is anders weinig waard en kan door anderen verkeerd worden geïnterpreteerd.